Chorvátsko  
   chorvátsko    |    dovolenka    |    mapa    |    doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie      travel      reny   
 
chorvatsky pozdrav  

História stručné dejiny Chorvátska

 
TRAVEL
Cestovanie
Destinácia
    • Zriadenie
    • Zemepis
    • Kultúra
    • História
    • Novodobý vývoj
    • Príroda
    • Zaujímavosti
Počasie
Blog
Linky
Lastminute
Obrázky

Navigácia: Chorvátsko > Travel > Destinácia > história  
 
Nezávislosť mladého štátu bola vyhlásená roku 1991. Na území Balkánu plní Chorvátsko výsostné postavenie sprostredkovateľa medzi juhovýchodnou Európou a Bruselom. Jeho história sa začala písať v období siahajúcom až do 12. st. p.n.l. Vtedy sa začalo osídľovanie ilýrskymi kmeňmi ( Istrovia, Liburnovia a Dalmáti ). Novoosadlíci spočiatku vytvorili množstvo nejednotných spoločenstiev. Až v 6. st. p.n.l. boli založené prvé mestá pri mori. Tým sa vytvorili podmienky aj pre vznik obchodu.

Rímska Ríša

Približne v 5. st. p.n.l. sa tu objavili obchodníci z Grécka. Nažívanie Grékov s Ilýrmi vyústilo do sporov o nadvládu v 3. st. p.n.l. Zo vzájomných roztržiek a bojov vyťažili Rimania, ovládli Dalmáciu a postarali sa o nebývalý rozkvet. Ten bol ukončený rozdelením Rímskej ríše.

Prvý chorvátsky štát, Benátčania

Nasledujúce storočia ovplyvnili vpády nových kmeňov a nekončiace boje. Po víťazných bojoch v 7. st. sa na tomto území usídlil kmeň Chorvátov, ktorý si tu v 9. st. založil prvý chorvátsky štát. Vďka strategickej polohe sa stal centrom pozornosti mocných, susedných štátov. Od 13. storočia sa celý Jadran včetne Dalmácie dostal do rúk Benátčanov.

Objavenie Ameriky, Habsburgovci

Nároky si robili aj Uhorsko a Osmanská ríša. Až objavením Ameriky sa pozornosť obchodníkov presunula na nový svet a význam stredomorského obchodu poklesol. Oslabila sa pozícia Benátok, čoho následkom bolo ovládnutie Balkánu habsburskou monarchiou. Habsburgovci tu vládli do konca prvej svetovej vojny a Uhorsko spravovalo Chorvátsko, Rakúsko a Dalmáciu.

Zánik Rakúsko-Uhorska

Zánikom Rakúsko-Uhorska vzniklo narýchlo kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Tento spoločný štát sa počas druhej svetovej vojny rozpadol. Dalmácia stala súčasťou Chorvátska, ktoré bolo pričlenené do zväzku Juhoslovanskej republiky. Snahy o samostatnosť Chorvátska vyvrcholili v r. 1991 vyhlásením nezávislosti Chorvátov. Následovalo vyhlásenie nezávislosti aj zo strany Srbov, čo viedlo k občianskej vojne medzi oboma národmi. Vojna bola ukončená s pričinením medzinárodného spoločenstva v r. 1995 Daytonskou zmluvou.
 
     
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie | Slovensko | Dovolenky
© 2009-14 Cestovná kancelária Reny Travel - chorvatsko-reny.sk