Chorvátsko  
   chorvátsko    |    dovolenka    |    mapa    |    doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie      travel      reny   
 
chorvatsky pozdrav  

Novodobý vývoj Chorvátska

 
TRAVEL
Cestovanie
Destinácia
    • Zriadenie
    • Zemepis
    • Kultúra
    • História
    • Novodobý vývoj
    • Príroda
    • Zaujímavosti
Počasie
Blog
Linky
Lastminute
Obrázky

Navigácia: Chorvátsko > Travel > Destinácia > Novodobý vývoj  
 

K vyhláseniu nezávislosti mladého Chorvátskeho štátu neviedla jednoduchá cesta. Od 90. rokov minulého storočia prešli chorváti obrovský kus cesty. V priebehu piatich rokov sa vysporiadali s pádom komunizmu, obstáli v zápase o svoju národnú zvrchovanosť a so zbraňami v rukách si zaistili nezávislosť. Takýto vývoj v súčasných európskych dejinách je jav úplne ojedinelý.

Dnes je to opäť národ optimisticky pôsobiaci sršiaci ústretovosťou, pohostinnosťou, zato sebavedomý a hrdý na svoju mladú krajinu. Ich životný štýl a kultúra nie sú ľahko pochopiteľné, pretože sa jedná o dlhodobé pôsobenie vplyvov rôznych susedov. Na jednej strane sa tu stretávala stredoeurópska triezvosť a zmysel pre poriadok a povinnosť, na strane druhej pôsobila južanská bezprostrednosť, zmyselnosť a temperamentnosť. Výsledkom je zaujímavý mix týchto čŕt. Chorvátsko sa nachádza na rozhraní katolíckej strednej Európy a islamskeho aj pravoslávneho juhu.

Napriek tomu že sa chorváti stále vyčleňovali od svojich spolukrajanov z bývalej spoločnej Juhoslávie smerom k západu, každý postrehne výskyt charakteristických znakov pre balkánsku kultúru. Typické sú výrazne patriarchálne vzťahy, výrazná pohostinnosť k cudzincom, veľká obľuba grilovaných jedál a.i. To všetko sú rysy národnej povahy s ktorou sa stretávame na mnohých ďalších miestach juhovýchodnej Európy. Dá sa preto predpokladať, že vzťahy chorvátov k svojim susedom sú omnoho zložitejšie, než si chcú sami pripúšťať. Fakt, že sú chorváti na tieto témy taký citlivý vyplýva zo zložitosti dlhodobých vzťahov so Srbmi, ktorí sa na juhovýchod dostali približne v ten istý čas. Navyše aj ich jazyky sú značne podobné. Vzájomné premiešanie oboch skupín spôsobilo to, že delenie bývalej Juhoslávie bolo také bolestivé a zložité.

Okrem oživenia a obnovy vojnou zničených oblastí sa dnešné Chorvátsko pasuje s následkami minulého režimu, ako väčšina postkomunistických krajín. Rozpad starého neefektívneho ťažkého priemyslu, súvisiaca nezamestnanosť a inflácia, nízke mzdy. Príchod novej garnitúry podnikateľov a manažérov - nevzdelaných dobrodruhov, ktorí do krehkého novovznikajúceho ekonomického, politického a právneho systému vnášaju korupčné metódy. Po roku 2000, kedy prišli o moc nacionalisti, sa Chorvátsko vybralo jasným smerom do Európy. Predpokladaný a očakávany akt vstupu by mal nastať 2010. 
     
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie | Slovensko | Dovolenky
© 2009-14 Cestovná kancelária Reny Travel - chorvatsko-reny.sk