Chorvátsko  
   chorvátsko    |    dovolenka    |    mapa    |    doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie      travel      reny   
 
 

Očkovanie Chorvátsko

 
TRAVEL
Cestovanie
    • Vstupné doklady
    • Veľvyslanectvo SR
    • Telefónne čísla
    • Bezpečnosť
    • Zdravotníctvo
    • Očkovanie
Destinácia
Počasie
Blog
Linky
Lastminute
Obrázky
Winnetou

Navigácia: Chorvátsko > Travel > Cestovanie > Očkovanie  
 

Povinné očkovanie pred cestou do Chorvátska

V Chorvátsku je zdravotná starostlivosť pre turistov poskytovaná na úrovni Európskeho priemeru. Od vstupu Chorvátska do Európskej Únie 1.7.2013 je zdravotníctvo v Chorvátsku dostupné aj slovenským turistom, ktorí vlastnia Európsky preukaz zdravotného poistenia EPZP. Ten vystaví bezplatne každému jeho poisťovňa na Slovensku. Odporúčanie poistiť sa pred cestou pre prípad neštátneho zdravotného zariadenia ostáva už na osobnom uvážení turistu. Očkovanie pred cestou do Chorvátska nie je potrebné. Lekári majú dobré praktické skúsenosti s úrazmi, nakoľko krajina bola pred niekoľkými rokmi vo vážnom vojnovom konflikte.

Povinné očkovanie detí - pred cestou do Chorvátska nie je potrebné očkovať ani deti, k zájazdu sa ale oplatí uzavrieť komplexné cestovné poistenie, ktorým poistíte: • liečebné náklady v zahraničí • úraz • zodpovednosť za škody • storno zájazdu • batožinu • nevydarenú dovolenku • zvýšené dopravné náklady • predčasný návrat z dovolenky • doprovod • náhradu za nečerpané služby • stratu dokladov • oneskorené dodania batožiny leteckou spoločnosťou • právnu pomoc • oneskorený nástup na zájazd

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Ministerstvo zdravotníctva na svojich webových stránkach ( www.health.gov.sk ) uvádza, že všetky potrebné informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia poskytujú Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, regionálne úrady verejného zdravotníctva SR a oddelenie cudzokrajných chorôb pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.

Kto odchádza do vzdialenej krajiny, mal by navštíviť centrum cudzokrajných chorôb alebo vyššie menované ištitúcie, kde mu odporučia, či a proti čomu sa nechať zaočkovať. Také očkovanie sa nehradí zo zdravotného poistenia. Hradí ho ten, kto očkovanie požaduje.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO očkovanie iba odporúča, očkovanie nenariaďuje a je osobnou vecou každého, ako sa postaví k potrebe očkovania. Ak sa rozhodnete pre očkovanie, je vhodné riešiť tento úkon v dostatočnom predstihu pred cestou do zahraničia. Odporúča sa najneskôr 6-8 týždňov pre prípad nežiadúcej reakcie organizmu na očkovacie látky. Môžu sa dostaviť zvýšená teplota, zápal a podobne, ktoré by mohli cestovanie znepríjemniť alebo úplne znemožniť, ak by sa vyskytli tesne pred vycestovaním, alebo na priamo na cestách.

Cetovanie do niektorých exotických destinácií prináša značné riziká spojené s infekčnými chorobami, ktorým našinec doposiaľ nemusel byť vystavený a jeho organizmus môže po nakazení takouto chorobou zažiť vážne zdravotné komplikácie. Je potrebné takéto komplikácie zvážiť ešte pred vycestovaním a vyberať si miesto dovolenky v nám blízkom a známom prostredí také, ktoré podobné riziká neobnáša. Trendom sú bezpečné destinácie, kde nehrozia choroby, terorizmus .... K takým patrí aj Chorvátsko.

 
     
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie Alpy | Svet dovoleniek | Zdravie
© 2009-2024 CK Reny Travel - chorvátsko-reny.sk